Informace pro odběratele trávníku

    Dodávaný trávník snáší běžnou až intenzivní zátěž za předpokladu zajištění optimální péče (výživa, sekání, zavlažování, provzdušňování a j.) a je použitelný zejména tam, kde je požadováno rychlé dosažení kompaktního drnu, např. v zahradách, kolem bazénů a teras, na rekreačních sportovištích, pro rychlé opravy brankovišť, ale i do reprezentativních veřejných i soukromých areálů.
Podíl travních druhů použitých v trávníkové směsi při výsevu:
 
Lipnice luční 35%
Kostřava červená 40%
Jílek vytrvalý 25%
 
Trávníkový koberec dodáváme v pásech o rozměrech 0,4 m x 1,25 m (0,5 m2), v tloušťce zeminy v drnu cca 2-3 cm. Tyto pásy jsou smotány do rolí o váze 10-15 kg (20-30 kg/1 m2) – dle aktuální vlhkosti půdy.
 
Nakládka trávníku je prováděna nejčastěji přímo na sloupnuté ploše ručně odběratelem s případnou pomocí dodavatele.
Po dohodě a za příplatek lze expedovat trávník na paletách s nakládkou palet traktorovým nakladačem. Na paletě typu Euro expedujeme 25 m2 (to je 50 rolí).
 
Objednávky vyřizujeme dle kapacitních možností po individuální domluvě a v závislosti na aktuálním počasí. Změny v množství a doby odběru lze u nás nahlásit ještě bezprostředně před zahájením slupování. Avšak již sloupnutý trávník je nutno odebrat bezpodmínečně.
 
Doprava je zajišťována výhradně odběratelem.